توضیحات

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ علوم چهارم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال علوم چهارم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p4-O-04-01.pdf دانلود

0