توضیحات

نمونه سوال علوم پنجم درس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم پنجم درس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,امتحان علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,سوال علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,سوالات علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,نمونه سوال علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,نمونه سوالات علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,کاربرگ علوم پنجم درس 5و6 نمونه1,نمونه سوال علوم پنجم درس 5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p5-O-10-01.pdf دانلود

0