توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم فصل 9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم فصل 9,امتحان علوم هفتم فصل 9,سوال علوم هفتم فصل 9,سوالات علوم هفتم فصل 9,نمونه سوال علوم هفتم فصل 9,نمونه سوالات علوم هفتم فصل 9,کاربرگ علوم هفتم فصل 9,نمونه سوال علوم هفتم فصل 9

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-11-05.pdf دانلود

0