توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم فصل 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال علوم هفتم فصل 1 و2 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,امتحان علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,سوال علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,سوالات علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوالات علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,کاربرگ علوم هفتم فصل 1 و 2 نمونه 1,نمونه سوال علوم هفتم فصل 1 و 2

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-07-01.pdf دانلود0