توضیحات

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,امتحان علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,سوال علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,سوالات علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوالات علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,کاربرگ علوم هفتم آزمون پایانی نمونه1,نمونه سوال علوم هفتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-O-03-01.pdf دانلود

0