توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم فصل 1(تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.


نمونه سوال علوم هشتم فصل 1(تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هشتم علوم فصل 1 (تستی),امتحان هشتم علوم فصل 1 (تستی),سوال هشتم علوم فصل 1 (تستی),سوالات هشتم علوم فصل 1 (تستی),نمونه سوال هشتم علوم فصل 1 (تستی),نمونه سوالات هشتم علوم فصل 1 (تستی),کاربرگ هشتم علوم فصل 1 (تستی),نمونه سوال هشتم علوم فصل 1 (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-07-03.pdf دانلود

0