نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2153 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ علوم هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-04-05.docx
p8-O-04-05.pdf

0