نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) نمونه2

3280 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول تستی 20 سوالی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),امتحان علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),سوالات علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوالات علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),کاربرگ علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول),نمونه سوال علوم هشتم از اول کتاب تا پایان فصل8 (نوبت اول)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-10-3-02.docx
p8-O-10-3-02.pdf

0