نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2

2901 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,امتحان علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوال علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوالات علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوالات علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,کاربرگ علوم هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال علوم هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-O-03-02.docx
p8-O-03-02.pdf

0