توضیحات

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,امتحان ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,سوال ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,سوالات ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,کاربرگ ریاضی هشتم فصل7 نمونه1,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-r-01&02-01.pdf دانلود

0