نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 نمونه2

2897 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,امتحان ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,سوال ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,سوالات ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,کاربرگ ریاضی هشتم فصل7 نمونه2,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل7

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-r-01&02-02.docx
p8-r-01&02-02.pdf0