توضیحات

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,امتحان ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,سوال ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,سوالات ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,کاربرگ ریاضی هشتم فصل 4 نمونه1,نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 4

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-r-10-01.pdf دانلود

0