نمونه سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7

2233 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم دروس 6و7,امتحان انگلیسی هشتم دروس 6و7,سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7,سوالات انگلیسی هشتم دروس 6و7,نمونه سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7,نمونه سوالات انگلیسی هشتم دروس 6و7,کاربرگ انگلیسی هشتم دروس 6و7,نمونه سوال انگلیسی هشتم دروس 6و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-01&02-03.doc
p8-En-01&02-03.pdf

0