نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 4

2418 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم درس 4,امتحان انگلیسی هشتم درس 4,سوال انگلیسی هشتم درس 4,سوالات انگلیسی هشتم درس 4,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 4,نمونه سوالات انگلیسی هشتم درس 4,کاربرگ انگلیسی هشتم درس 4,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 4

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-09-01.doc
p8-En-09-01.pdf

0