نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2

2105 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,امتحان انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,سوال انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,سوالات انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,نمونه سوالات انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,کاربرگ انگلیسی هشتم درس 6 نمونه2,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 6

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-12-02.doc
p8-En-12-02.pdf

0