نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4

2507 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,امتحان انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,سوالات انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,نمونه سوالات انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,کاربرگ انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس 1و2و3و4

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-09-03.doc
p8-En-09-03.pdf

0