نمونه سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2

2118 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,امتحان انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,سوالات انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,نمونه سوالات انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,کاربرگ انگلیسی هشتم درس های 5و6و7 نمونه2,نمونه سوال انگلیسی هشتم درس های 5و6و7

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-03-1-02.doc
p8-En-03-1-02.pdf

0