نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3

2292 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,امتحان انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,کاربرگ انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه3,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-04-03.doc
p8-En-04-03.pdf

0