نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3

2220 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,امتحان انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوالات انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,کاربرگ انگلیسی هشتم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال انگلیسی هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-En-03-03.doc
p8-En-03-03.pdf

0