توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-M-04-01.pdf دانلود

0