نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4

2328 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,امتحان اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,کاربرگ اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی) نمونه4,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-M-04-04.doc
p8-M-04-04.pdf

0