نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2

2669 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,امتحان اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوالات اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,کاربرگ اجتماعی هشتم آزمون پایانی نمونه2,نمونه سوال اجتماعی هشتم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p8-M-03-02.docx
p8-M-03-02.pdf0