نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2101 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-H-04-02.doc
p9-H-04-02.pdf

0