نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2344 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ هدیه نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال هدیه نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-H-04-05.doc
p9-H-04-05.pdf

0