نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول تستی 20 سوالی نمونه 1

2091 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول تستی 20 سوالی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول تستی 20 سوالی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم نوبت اول,امتحان فارسی نهم نوبت اول,سوال فارسی نهم نوبت اول,سوالات فارسی نهم نوبت اول,نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول,نمونه سوالات فارسی نهم نوبت اول,کاربرگ فارسی نهم نوبت اول,نمونه سوال فارسی نهم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-10-3-01.pdf دانلود

0