نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2067 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-04-02.doc
p9-F-04-02.pdf

0