نمونه سوال فارسی نهم درس 3و4 نمونه2

2117 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم درس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم درس 3و4 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,امتحان فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,سوال فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,سوالات فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,نمونه سوال فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,نمونه سوالات فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,کاربرگ فارسی نهم درس 3و4 نمونه2,نمونه سوال فارسی نهم درس 3و4

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-08-05.docx
p9-F-08-05.pdf

0