نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1

2135 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ فارسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال فارسی نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-F-04-01.pdf دانلود

0