نمونه سوال انگلیسی نهم دروس 5و6

2527 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی نهم دروس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی نهم دروس 5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی نهم دروس 5و6,امتحان انگلیسی نهم دروس 5و6,سوال انگلیسی نهم دروس 5و6,سوالات انگلیسی نهم دروس 5و6,نمونه سوال انگلیسی نهم دروس 5و6,نمونه سوالات انگلیسی نهم دروس 5و6,کاربرگ انگلیسی نهم دروس 5و6,نمونه سوال انگلیسی نهم دروس 5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-En-12-01.doc
p9-En-12-01.pdf0