نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5

2191 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,امتحان انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,سوالات انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوالات انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,کاربرگ انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه5,نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-En-04-05.doc
p9-En-04-05.pdf

0