توضیحات

نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,امتحان انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,سوال انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,سوالات انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,نمونه سوالات انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,کاربرگ انگلیسی نهم درس 1 نمونه 1,نمونه سوال انگلیسی نهم درس 1

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-En-07-01.pdf دانلود

0