توضیحات

نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,امتحان انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,سوالات انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوالات انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,کاربرگ انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی) نمونه1,نمونه سوال انگلیسی نهم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p9-En-04-01.pdf دانلود

0