توضیحات

نمونه سوال هدیه ششم دروس 10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه ششم دروس 10و11 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,امتحان هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,سوال هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,سوالات هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,نمونه سوال هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,نمونه سوالات هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,کاربرگ هدیه ششم دروس 10و11 نمونه1,نمونه سوال هدیه ششم دروس 10و11

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-H-10-01.pdf دانلود

0