نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2

2048 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

13,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1-پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,امتحان هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,سوالات هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوالات هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,کاربرگ هدیه ششم آزمون پایانی (تستی) نمونه2,نمونه سوال هدیه ششم آزمون پایانی (تستی)

دانلود

دسترسی نام لینک
p6-H-04-02.doc
p6-H-04-02.pdf

0