توضیحات

نمونه سوال  هدیه سوم دروس 13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه سوم دروس 13و14 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,امتحان هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,سوال هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,سوالات هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,نمونه سوال هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,نمونه سوالات هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,کاربرگ هدیه سوم دروس 13و14 نمونه1,نمونه سوال هدیه سوم دروس 13و14

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-H-11-01.pdf دانلود0