پایه سوم

در این بخش نمونه سوالات تمامی دروس پایه سوم ابتدایی با پاسخنامه قرار دارد با انتخاب درس مورد نظر به سوالات مربوطه دسترسی خواهید داشت.

خدمتی جدید از گروه آموزش برتر

کاربران عزیز می توانند با خرید کل پایه علاوه بر صرفه جویی در وقت از تخفیف خرید کلی نیز بهره مند گردید و هر سوالی بعد از خرید شما در سایت قرار گیرد به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  

نمونه سوالات دروس پایه سوم با پاسخنامه آزمون کلاس سوم با جواب و امتحان کلاس سوم با جواب و سوال کلاس سوم با جواب و سوالات کلاس سوم با جواب و نمونه سوال کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات کلاس سوم با جواب و کاربرگ کلاس سوم

آزمون سوم با جواب,امتحان سوم با جواب,سوال سوم با جواب,سوالات سوم با جواب,نمونه سوال سوم با جواب,نمونه سوالات سوم با جواب,کاربرگ سوم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

5%

ریاضی سوم

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی سوم الگوها شمارش چندتا چندتا ماشین های ورودی خروجی ساعت در بعدازظهر الگوهای متقارن نمونه سوالات ریاضی سوم عددهای چهار رقمی معرّفی عدد هزار ارزش مکانی ارزش پول تقریب اعداد نمونه سوالات ریاضی سوم عددهای کسری کسر کاربرد کسر در اندازه گیری تساوی کسرها مقایسه ی کسرها نمونه سوالات ریاضی سوم ضرب و تقسیم ضرب ضرب عددهای یک رقمی خاصیت های ضرب تقسیم نمونه سوالات ریاضی سوم محیط و مساحت خط، نیم خط و پاره خط محیط اندازه ی آزمون ریاضی سوم با جواب و امتحان ریاضی سوم با جواب و سوال ریاضی سوم با جواب و سوالات ریاضی سوم با جواب و نمونه سوال ریاضی سوم با جواب و نمونه سوالات ریاضی سوم با جواب و کاربرگ ریاضی سوم

223,100  تومان
5%

علوم تجربی پایه سوم

نمونه سوال علوم سوم ابتدایی با پاسخنامه آزمون علوم تجربی کلاس سوم با جواب و امتحان علوم تجربی کلاس سوم با جواب و سوال علوم تجربی کلاس سوم با جواب و سوالات علوم تجربی کلاس سوم با جواب و نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم با جواب و کاربرگ علوم تجربی کلاس سوم

82,800  تومان
5%

فارسی پایه سوم

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی با پاسخنامه آزمون فارسی کلاس سوم با جواب و امتحان فارسی کلاس سوم با جواب و سوال فارسی کلاس سوم با جواب و سوالات فارسی کلاس سوم با جواب و نمونه سوال فارسی کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات فارسی کلاس سوم با جواب و کاربرگ فارسی کلاس سوم

247,300  تومان
5%

هدیه های آسمان پایه سوم

نمونه سوال هدیه های آسمان سوم ابتدایی با پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و امتحان هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و سوال هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و سوالات هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و نمونه سوال هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات هدیه های آسمان کلاس سوم با جواب و کاربرگ هدیه های آسمان کلاس سوم

258,800  تومان
5%

قرآن پایه سوم

نمونه سوال قرآن سوم ابتدایی با پاسخنامه آزمون قرآن کلاس سوم با جواب و امتحان قرآن کلاس سوم با جواب و سوال قرآن کلاس سوم با جواب و سوالات قرآن کلاس سوم با جواب و نمونه سوال قرآن کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات قرآن کلاس سوم با جواب و کاربرگ قرآن کلاس سوم

100,000  تومان
5%

مطالعات اجتماعی پایه سوم

نمونه سوال مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی با پاسخنامه آزمون مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و امتحان مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و سوال مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و سوالات مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و نمونه سوال مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس سوم با جواب و کاربرگ مطالعات اجتماعی کلاس سوم

258,800  تومان

0