توضیحات

نمونه سوال هدیه سوم درس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال هدیه سوم درس 4و5و6 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,امتحان هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,سوال هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,سوالات هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,نمونه سوال هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,نمونه سوالات هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,کاربرگ هدیه سوم درس 4و5و6 نمونه 1,نمونه سوال هدیه سوم درس 4و5و6

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-H-08-01.pdf دانلود

0