نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3

2054 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,امتحان فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,سوال فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,سوالات فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,نمونه سوالات فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,کاربرگ فارسی سوم دروس 8و9 نمونه3,نمونه سوال فارسی سوم دروس 8و9

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-11-03.doc
p3-F-11-03.pdf

0