نمونه سوال فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2

2279 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم دروس  10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم دروس 10و11و12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,امتحان فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,سوال فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,سوالات فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,نمونه سوال فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,نمونه سوالات فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,کاربرگ فارسی سوم دروس 10و11و12 نمونه2,نمونه سوال فارسی سوم دروس 10و11و12

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-12-02.doc
p3-F-12-02.pdf

0