نمونه سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12

3293 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,200  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,امتحان فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,سوالات فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,نمونه سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,نمونه سوالات فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,کاربرگ فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12,نمونه سوال فارسی سوم از درس 8 تا پایان درس 12

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-12-03.doc
p3-F-12-03.pdf

0