نمونه سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2

2100 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,امتحان فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,سوالات فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوالات فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,کاربرگ فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب نمونه2,نمونه سوال فارسی سوم از درس 14 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-01&02-02.doc
p3-F-01&02-02.pdf

0