نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول 20 سوال تستی) نمونه1

2186 نفر

این محصول را دانلود کرده اند!

رایگان  

قیمت محصول.

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول 20 سوال تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

 

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول 20 سوال تستی) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 ,امتحان فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 ,سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 نمونه سوالات فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 ,نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول) نمونه1,نمونه سوالات فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول) نمونه1,کاربرگ فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 ,نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7, نمونه سوال فارسی سوم نوبت اول,نمونه سوال فارسی سوم دی ماه

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-10-3-01.pdf دانلود

0