نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول) نمونه4

2190 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول)  بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس7 (نوبت اول) بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم نوبت اول نمونه 4,امتحان فارسی سوم نوبت اول,سوال فارسی سوم نوبت اول,سوالات فارسی سوم نوبت اول,نمونه سوال فارسی سوم نوبت اول,نمونه سوالات فارسی سوم نوبت اول,کاربرگ فارسی سوم نوبت اول,نمونه سوال فارسی سوم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-10-2-04.docx
p3-F-10-2-04.pdf

0