نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3

2145 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

11,500  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,امتحان فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,سوالات فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,نمونه سوالات فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,کاربرگ فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3,نمونه سوال فارسی سوم از اول کتاب تا پایان درس 3

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-08-03.pdf
p3-F-08-03.doc

0