نمونه سوال فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3

2058 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

12,700  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال فارسی سوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دونه ی اف می باشد.

نمونه سوال فارسی سوم آزمون پایانی بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,امتحان فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,سوال فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,سوالات فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوالات فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,کاربرگ فارسی سوم آزمون پایانی نمونه3,نمونه سوال فارسی سوم آزمون پایانی

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-F-03-03.doc
p3-F-03-03.pdf

0