توضیحات

نمونه سوال اجتماعی سوم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی سوم دروس 11و12و13 بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,امتحان اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,سوال اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,سوالات اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,کاربرگ اجتماعی سوم دروس 11و12و13 نمونه1,نمونه سوال اجتماعی سوم دروس 11و12و13

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-M-10-01.pdf دانلود

0