توضیحات

نمونه سوال اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,امتحان اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,سوال اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,سوالات اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوالات اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,کاربرگ اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب نمونه1,نمونه سوال اجتماعی سوم از درس 20 تا پایان کتاب

دانلود

دسترسی نام لینک
p3-M-01&02-01.pdf دانلود

0