نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول نمونه 3

2056 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

15,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون زیست دهم تجربی نوبت اول,امتحان زیست دهم تجربی نوبت اول,سوال زیست دهم تجربی نوبت اول,سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول,کاربرگ زیست دهم تجربی نوبت اول,نمونه سوال زیست دهم تجربی نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-ZT-10-2-03.docx
p10-ZT-10-2-03.pdf

0