نمونه سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول نمونه 2

2070 نفر

این محصول را خریداری کرده اند!

15,000  تومان

قیمت محصول.

  دیگر محصولات رایگان

توضیحات

نمونه سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

 2-این سوال در قالب ورد و پی دی اف می باشد.

نمونه سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,امتحان جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,سوالات جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوالات جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,کاربرگ جغرافیا انسانی دهم نوبت اول,نمونه سوال جغرافیا انسانی دهم نوبت اول

دانلود

دسترسی نام لینک
p10-GG-10-2-02.docx
p10-GG-10-2-02.pdf

0