توضیحات

 

نمونه سوال نوبت اول قرآن هفتم  بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

توجه :1- پاسخنامه در صفحه آخر سوالات قرار دارد.

       2-این نمونه سوال در قالب فقط پی دی اف می باشد.

 

نمونه سوال نوبت اول قرآن هفتم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی با پاسخنامه تشریحی که توسط اساتید با تجربه طراحی شده است.

آزمون قرآن هفتم نوبت اول,امتحان قرآن هفتم نوبت اول,سوال قرآن هفتم نوبت اول,سوالات قرآن هفتم نوبت اول,نمونه سوال قرآن هفتم نوبت اول,نمونه سوالات قرآن هفتم نوبت اول,کاربرگ قرآن هفتم نوبت اول,نمونه سوال قرآن هفتم نوبت اول با پاسخنامه

دانلود

دسترسی نام لینک
p7-q-10-2-01.pdf دانلود0